to main page
Searching... Webster's English Sinhala Dictionary
Search query: සාර
Found in dictionaries: 6
  • Webster's English Sinhala Dictionary - 6
1. conspectus
සමීක්ෂණය | සාර නිදර්ශනය | සාරනිදර්ශනය
2. conspectus
සමීක්ෂණය | සාර නිදර්ශනය | සාරනිදර්ශනය
3. conspectus
සමීක්ෂණය | සාර නිදර්ශනය | සාරනිදර්ශනය
4. fertile
ඵලවත් | ශූර | සඵල | සරු | සශ්‍රීක | සාර | සාරවත්
5. rich
අනර්ඝ | අලංකාර | ආඩ්‍ය | ඉතා මිහිරි | ඉසුරුමත් | ධනවත් | ප්‍රණීත | පොහොසත් | රසවත් | ලූ | විපුල | සධන | සමෘද්ධ | සරු | සාර | සාරවත් | හරකං | හාස්‍යජනක
6. abstractor
සාර සංග්‍රහ කාරක

 to main page AboutHelpTop 10ContactWidget  top of page
© 2009 sinhaladictionary.org