to main page
Searching... Webster's English Sinhala Dictionary
Search query: sister
Found in dictionaries: 4
  • Webster's English Sinhala Dictionary - 4
1. sister
උසස් පංක්තියේ සාත්තුකාරි | එ | එක සමාජයට අයත් | කන්‍යා සහෝදරිය | බුහුනණිය | බූනණිය | භද්‍රා | සහෝදරිය | සහෝදරී | සොහොයුරී | සෝයුරිය
2. sister-in-law
නෑනා
3. sister-in-saw
නෑනා
4. step-sister
හදාගත් සොහොයුරිය

 to main page AboutHelpTop 10ContactWidget  top of page
© 2009 sinhaladictionary.org